У курс входить:

1
рівень

Швидкий старт

 • Виведення тексту на екран
 • Конкатенація
 • Головне правило програмування
 • Анотація в коді комп'ютерної програми
7
рівень

Базові знання

 • Типи данних
 • Змінні
 • Прості арифметичні дії
 • Оператор присвоєння
 • Інкремент і декримент
12
рівень

Кожен програміст має знати

 • Оператори порівняння
 • Алгоритми
 • Оператори умовного переходу
 • Проект: Самостіно написана перша повноцінна програма для хакерів
30
рівень

Також програміст вміє використовувати

 • I/O (Input/Output)
 • Читання данних, що вводить користувач
 • Ввід різних типів данних
 • Проект: Самостіно написана програма для хакерів
 • Проект: Створення оновлення для власно створеної програми
42
рівень

Більше нового

 • Умовні цикли
 • Безумовні цикли
 • Алгоритми з використанням циклів різного типу
 • Використання операторів умовного переходу та циклів разом
 • Базові алгоритми
50
рівень

Завершення курсу